Takarítási kisokos – avagy kinek kell tisztán tartania a járdát?

Közeleg a tél és ezzel együtt menetrendszerűen fellángol a vita Újpesten is : kinek a feladata a járdák tisztán tartása?

Ugyan ezen téma egész évben vitát képez az újpesti lakosság körében is, érthető módon ez mégis inkább az őszi-téli időszakban csúcsosodik ki: lehullott falevelekkel borított, vagy épp síkos, csúszós és havas járdák nehezíthetik meg a járókelők életét.

Gyakori tévhit azonban, hogy a járdák takarításért kizárólag az önkormányzat felel. A válaszok fellelésében a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. „kisokosa” nyújt segítséget.

Miért én tisztítsam a járdát, amikor az közterület?

Fővárosi rendelet mondja ki, hogy az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, valamint az úttest és a járda közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Ebbe télen a hóeltakarítás és síkosságmentesítés is beletartozik. Ami komoly dolog, ugyanis az ennek elmulasztásából fakadó balesetek nemcsak lelkiismereti, de jogi felelősséget is rónak az ingatlanhasználókra.

Ki a felelős a társasház és ki a családi ház esetében?

Fontos információ, hogy a társasház előtti járdaszakasz tisztán tartásáért nem minden esetben a közös képviselő felel. A társasházi törvény vonatkozó rendelkezése szerint külön szerződésben kell rögzíteni, hogy ki a felelős a feladat ellátásáért. Amennyiben erre nincs kijelölve egy személy vagy cég, úgy a társasház lakóira hárul a feladat. Ennek elvégzése pedig nagyon is az érdekükben áll: ha a társasház előtti járdán például nem kerül eltakarításra a hó és ennek elmulasztása balesetet eredményez, akkor a társasház költségvetéséből kell állni a kártérítést.

A családi házaknál egyszerűbb a helyzet: a tulajdonos kötelessége a járdát, valamint az úttest és a járda közötti területet tisztán tartani. 

Hova söpörjem a szemetet?

A rendelet szerint a szemetet úgy kell összesöpörni, hogy az közútra ne kerüljön, és a rendszeresített háztartási hulladékszállítás alkalmával a háztartási szeméttel együtt el kell szállítani. Előírás az is, hogy az ingatlan előtti takarítást minden nap legkésőbb reggel 8 óráig el kell végezni. Ha a járda napközben ismét beszennyeződik, a takarítást szükség szerint többször is meg kell ismételni, és lehetőség szerint az összesöprés után le is kell mosni azt.

A házunk előtti járdán autóbuszmegálló /kerékpárút van, azt is nekem kell takarítanom?

Az autóbuszmegállót nem, ugyanis a közforgalmú járművek közterületen lévő megállóhelyeinek tisztán tartása a járművek üzembentartójának a kötelessége. A kerékpárút takarítása viszont az ingatlantulajdonos (kezelő, használó) feladata abban az esetben, ha a járda egy részét jelölték ki kerékpárút céljára. Tehát erre a szakaszra vonatkozóan a tisztántartás, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés is az ingatlantulajdonos (kezelő, használó) kötelessége. Azonban azoknak a kerékpárutaknak a takarítása, amelyek nem a járda területén haladnak keresztül, nem tartoznak a lakossági feladatok közé.

Hova lapátoljam a havat?

A járdáról letakarított havat a 8 m-nél szélesebb kocsiutak esetében az úttest szélére lehet tolni, a csatornalefolyó szabadon hagyásával. Az ennél keskenyebbeknél a havat a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogosok számára 1,5 méter széles terület szabadon maradjon. Természetesen a csúszásmentesítésről is gondoskodni kell, lehetőleg környezetbarát anyagokkal.

Ha valaki költözik vagy lakást újít fel, akkor a járdára került szennyeződést kinek kell eltakarítania?

Gyakori az a tapasztalat, hogy a lépcsőházban a ház bejáratáig összetakarítanak maguk után a lakók, viszont a járdán nem, mondván, az már közterület. A rendelet viszont kimondja: aki bármilyen anyag szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltakarítani, megszüntetni.

Bokrok, fák, kutyák, meg a többiek

Jócskán akadnak olyan házak Budapesten, amelyek kertjéből bokrok, faágak nyúlnak a járdák, úttestek fölé. Kevesen tudják, hogy ezek megfelelő nyeséséről az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodnia. Az is kevésbé köztudott, hogy az állatokat (pl. galambokat) közterületen, szennyező módon etetni nem szabad. Az már inkább ismert, hogy az ebek ürülékét a tulajdonosnak kell eltakarítania, hiszen az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja: az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze.

Hova dobjam a kutyaürüléket?

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a hátrahagyott „kutyagumi” eltüntetése nem tartozik az FKF feladatai közé, ugyanis az eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. A zacskóba szedett székletet elsősorban a kutyaürülék gyűjtése céljából telepített hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni, de amennyiben a közelben nincs ilyen, akkor a kommunális hulladékgyűjtőbe is beletehetjük. A kutyaürülék eltávolítása egészségügyi és esztétikai szempontból is fontos.

Fotó: 8ker – Blog.hu

Ami az önkormányzat feladata

Természetesen nem csak az ingatlantulajdonosoknak és társasházaknak van felelőssége: a burkolt közutak, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról; a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán tartásáról a város gondoskodik.

Wintermantel újabb hihetetlen húzása

Wintermantel Zsolt korábbi fideszes polgármester kórházért tett aláírásgyűjtési kezdeményezése és a kórház megőrzésére irányuló felhívása csak látszat politikai akció, hiszen ne feledkezzünk meg róla, hogy …

Március 4-én kezdődik meg a zöldhulladék begyűjtése Újpesten

Az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) március 4-én kezdi meg a zöldövezeti kerületekben a zöldhulladék begyűjtését. A zöldhulladékot hetente egyszer, az adott szolgáltatási körzetre vonatkozó napon szállítja …

Közel másfél milliárd forintért árulják az Árpád Kórház ingatlanát

A tavalyi sikertelen árverés után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ismét árverésre bocsájtja az Áprád Kórház ingatlanát. A kikiáltási ár közel másfél milliárd forint és a …

Visszatér Újpestre a ‘Hangszert a kézbe!’ országjáró programsorozat

Márciusban újból kipróbálhatnak hangszereket a gyerekek, hiszen március 5. és 7. között visszatér a Hangszert a kézbe! program Újpestre, tudjuk meg Bedő Kata, Újpest alpolgármesterének …

Az univerzum legfényesebb objektumát fedezték fel ausztrál csillagászok

Az univerzum legfényesebb objektumát fedezték fel ausztrál csillagászok, egy fekete lyuk által táplált kvazárt, amely naponta fal fel egy csillagot – számolt be róla kedden …