Újpest ikonikus épületei: az Egek Királynéja-templom

Újpest központját már a századfordulón is a városháza-plébániatemplom-piac triumvirátusa határozta meg. Cikkünkben az Egek Királynéja-templomot vesszük górcső alá.

Az Egek Királynéja katolikus főplébánia építése szorosan kapcsolódik Újpest történetéhez. Az 1840-ben alapított Újpest első lakosai is római katolikus vallásúak voltak, így a katolikus hitélet már a kezdetektől fogva megszerveződött a községben. Mint lelkészség eleinte nem volt önálló, kezdetben Dunakeszihez tartozott, majd a fóti plébániához csatolták. Az újpesti egyházközség önállóságát 1870-ben nyerte el, ekkor ugyanis a váci püspök, Peitler Antal József önálló lelkészséggé tette, majd megbízta Illek Vince káplánt, hogy szervezze át a lelkészséget plébániává. Illek munkájának eredményeként 1875-re ez sikeresen meg is valósult. Munkájának érdemeként még ebben az évben Újpest első plébánosa lett, ezen tisztségét egészen az 1905-ben bekövetkezett haláláig viselte.

Illek Vince elkötelezett egyházfejlesztő munkássága eredményeként gróf Károlyi István telket adományozott (ma: Szent István tér) az egyházközségnek. A telek északi részén épült fel 1873-ban a paplak, a kántorlakás és az iskola. 1874-ben a király kegyúri jogot adományozott a hitközségnek. Ekkor az egyháztanács új templom építését határozta el: céljuk egy 5000 főt befogadó épületre megépítése volt. elegendő pénzügyi forrás hiányában  Illek engedélyével sorsjátékot szerveztek, a templomtéren bazársort építettek és az ezekből származó bevételből kívánták megteremteni az anyagi feltételeket. A vállalkozás nehezen haladt és egy kisebb, egyhajós templom készült el 1881- re Kauser József tervei alapján, építőmestere Bachmann Károly volt. A plébános magánvagyonából készült el az 1886-ban felszentelt oltár. Két évvel később Kauser József tervei szerint a torony is elkészült, majd a templom kertjét bekerítették, és a József főherceg által adományozott platánfákkal díszítették. A toronyórát 1891-ben szerelték be.

A templom, háttérben az újpesti városházával, valamikor a századforduló környékén

 Az eredeti épületet később megtoldották két mellékhajóval. A toldások érdekessége, hogy míg a torony szerves része lett az eredeti templomnak, a két oldalán található két mellékhajó akár önálló épületnek is tűnhetne, ha nem lenne egybeépítve a főépülettel.

Napjainkban

A templomnak eredetileg 5 harangja volt, ebből egy a második világháború során sérült meg, ma már csak a helye található meg a templom tornyában. A megmaradt 4 harang az 1010 kg-os Szent István nagyharang, az 593 kg-os Szűz Mária harang, a 172 kg-os Borromei Szent Károly harang, valamint a 69,5 kg-os Szent Flórián lélekharang.

A plébánia az 1993-as egyházmegyei határrendezés során több más környéki, így például a XV. kerületi templommal együtt átkerült a váci egyházmegyétől az esztergom-budapesti főegyházmegyéhez.

Wintermantel újabb hihetetlen húzása

Wintermantel Zsolt korábbi fideszes polgármester kórházért tett aláírásgyűjtési kezdeményezése és a kórház megőrzésére irányuló felhívása csak látszat politikai akció, hiszen ne feledkezzünk meg róla, hogy …

Március 4-én kezdődik meg a zöldhulladék begyűjtése Újpesten

Az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) március 4-én kezdi meg a zöldövezeti kerületekben a zöldhulladék begyűjtését. A zöldhulladékot hetente egyszer, az adott szolgáltatási körzetre vonatkozó napon szállítja …

Közel másfél milliárd forintért árulják az Árpád Kórház ingatlanát

A tavalyi sikertelen árverés után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ismét árverésre bocsájtja az Áprád Kórház ingatlanát. A kikiáltási ár közel másfél milliárd forint és a …

Visszatér Újpestre a ‘Hangszert a kézbe!’ országjáró programsorozat

Márciusban újból kipróbálhatnak hangszereket a gyerekek, hiszen március 5. és 7. között visszatér a Hangszert a kézbe! program Újpestre, tudjuk meg Bedő Kata, Újpest alpolgármesterének …

Az univerzum legfényesebb objektumát fedezték fel ausztrál csillagászok

Az univerzum legfényesebb objektumát fedezték fel ausztrál csillagászok, egy fekete lyuk által táplált kvazárt, amely naponta fal fel egy csillagot – számolt be róla kedden …